Predstavitev društva

Društvo za zdrave dojke, ki smo ga ustanovili 2. 10. 2014 s sedežem v Kobaridu, je prostovoljno, samostojno, nepridobitno društvo v javnem interesu, ki izvaja humanitarno in preventivno dejavnost na področju boja proti raku. Društvo deluje v skladu s svojo dejavnostjo lokalno na območju občin Kobarid, Tolmin, Bovec in širše na območju Republike Slovenije. Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva je lahko vsak občan ali organizacija, ki so pripravljeni delati, sodelovati ali podpreti delo na področju boja proti raku. Vsi, ki delamo v društvu, delamo prostovoljno.

Organi društva so:

Izvršni odbor:
predsednica: Barbara Klinkon
podpredsednica: Darja Hauptman Zavec
tajnica: Nadja Velikonja Kavčič
blagajnik: Vera Kanalec

Mandatna doba organov društva je štiri leta. Več o Društvu in njegovem delovanju pa si lahko preberete v Statutu Društva za zdrave dojke.

V Sloveniji je rak dojk na prvem mestu po vzroku obolevnosti, zboli vsaka 10 ženska. V Posočju se to kaže v še hujši obliki, zboli vsaka 7 ženska. Dejstvo, da je obolevnost za rakom dojk v Posočju 30% nad slovenskim povprečjem, nas je spodbudilo, da smo ustanovili Društvo proti raku dojk Posočje, v katerem delujemo na treh temeljnih področjih, ki pa jih glede na potrebe in ostale okoliščine nadgrajujemo in dopolnjujemo z drugimi dejavnostmi.

1. Pomagamo obolelim − ta pomoč ni strokovno oz. zdravstveno delo, gre za pomoč bolnica bolnici, pomoč v obliki organizacije in nasvetov pri vsakdanjih strahovih in problemih, ki spremljajo bolezen. Telefonske številke najdete v rubriki kontaktni podatki.

2. Pri odkrivanju raka dojk posebno pozornost namenjamo preventivi, saj je rezultat zdravljenja odvisen od stadija bolezni in je zato še kako pomembno, da bolezen odkrijemo v začetni fazi. V Posočju na tem področju še vedno nismo uspešni, saj rakave spremembe odkrivamo prepozno. Z različnimi predavanji in delavnicami ženske spodbujamo k samo pregledovanju in k rednim zdravniškim pregledom. Z odgovornim in zdravim načinom življenja želimo zmanjšati pojavnost raka dojke, ki ga statistično gledano prav z zdravim življenjskim slogom preprečimo v 60%.

3. Društvo sodeluje z v različnimi nevladnimi, političnimi in drugimi institucijami, s čimer skušamo vplivati na zdravstveno politiko in za bolnike doseči sodobno in dostopno diagnostiko ter zdravljenje. Oddaljenost od zdravstvenih centrov in posledično možnosti različnih pregledov je tudi eden od razlogov za pozno odkrivanje raka dojk in večjo umrljivost zaradi te bolezni v Posočju.