NOVOST: SKLAD ZA POMOČ OBOLELIM ZA RAKOM DOJK

NOVOST: SKLAD ZA POMOČ OBOLELIM ZA RAKOM DOJK

NOVOST: SKLAD ZA POMOČ OBOLELIM ZA RAKOM DOJK

Vse, ki so zbolele za rakom dojk lahko zaprosijo za enkratno finančno pomoč. Do pomoči so upravičene vse, ki so obolele. Za pomoč morajo oddati v roku enega leta izpolnjeno vlogo in fotokopijo diagnoze na naslov društva. Pri oddaji vloge za enkratno denarno pomoč je potrebno na kuverto dopisati VLOGA - NE ODPIRAJ. Obrazec  se nahaja na povezavi Prošnja za enkratno pomoč obolelim za rakom dojk.